Nicolas Sanson (fils) (1626-1648)

 

          Никола  Сансон-син  е  френски  картограф  от  17  век. Син  на  Никола  Сансон-баща (1600-1667 г.) - основателя  на престижната френска  школа  по  картография  и  география, чиито карти  са  най-разпространени  в  Европа.  Дейността  на  Никола  Сансон-баща  бележи  началото  на  превръщането  на  Париж  и  Амстердам  в  двата  основни  центъра  за  производство  на  географски  карти  в  Европа. Никола  Сансон-баща  изработва  първата  си  карта  на  стара  Галия  едва  18-годишен,  когато  учи  стара  история  и  се  интересува  от  класическа  география.

         Създаването на карти е семейна традиция. Фамилията  Сансон  издава  около  300  географски  карти,  както  и  един  от  най-известните  атласи  -  "Cartes  generales  de  toutes  les  parties  du  monde" . Никола  Сансон-баща  подготвя  и  поредица  от  четири  атласа  на  отделните  континенти.  Атласите  на  фамилията  Сансон  са  рядко  срещани  и  трудно  достъпни  за  публиката.  След  смъртта  на  Н. Сансон-баща  дейността  по  публикуването  на  географски  карти  и  атласи  продължават  синовете му   Гийом  и  Адриан  и  неговият  внук  Пиер  Мулар  Сансон,  починал  през  1730 г. Помощник  на  фамилията  е  и  Алексис  Юбер  Жаийо.

         "Европа, Азия, Африка, Америка  в  много  карти..." (1648 г.) е една  от  най-известните  книги  на  Никола  Сансон-син.  В нея за  първи  път  се  появява  писмено  свидетелство  за  град  Троян  под  името  Троянак.

        Данните за Н. Сансон-син са оскъдни, тъй като той умира твърде млад, само на 22 години. Знае  се,  че  е  бил  съветник  на  френския  крал  по  въпросите  на  географията  и  географическото  картографиране.

 

 

Издания