Angelo de Gubernatis (1840–1913)

Анджело де Губернатис е изтъкнат италиански ориенталист, литератор и езиковед. Преподава в различни италиански университети и ръководи Катедрата по санскрит и съпоставително езикознание в университета във Флоренция и Катедрата по италианска литература в университета в Рим. Изследователските му интереси са изключително широки. Освен санскрит и африкански езици заниманията му включват и различни съпоставителни изследвания в областта на езикознанието и сравнителната литературна теория. Публикува поредица от историко-етнографски трудове, като сред тях съчиненията му в областта на съпоставителната митология заемат особено място. Проучванията върху индийската митология, разгледани в компаративен план, му донасят международна известност и са преведени на френски, английски и немски език.  

В творчеството на Анджело де Губернатис специално място заемат историко-етнографските му изследвания върху страните от Югоизточна Европа. По своя характер те съчетават динамиката на традиционните пътеписи със задълбочен исторически, етнокултурен и икономически анализ. Впечатленията си от пътуванията по балканските маршрути той описва в няколко отделни тома, които издава на френски език от 1885 г. до 1899 г.

 

По важни трудове :

Piccola Enciclopedia Indiana (1867).

Letture sopra la mitologia vedica (1874);

Il Manzoni ed il Fauriel studiati nel loro carteggio inedito (1880),

La Russia descritta e illustrata da Dixon, Biancardi, Moynet, Vereschaguine e Henriete dal prof. A. de Gubernatis (1880);

Eustachio Degola, il clero costituzionale e le conversioni della famiglia Manzoni (1882)

Mitologia comparata (1883).

Storia universale della letteratura (1883-85)

La Serbie et les Serbes: lectures et impressions (1897)

La Bulgarie et les Bulgares: journal de voyage et études (1899);

La Roumanie et les Roumains: impressions de voyage et études de la Romanie (1899).

Carlo Goldoni. Corso di lezioni fatte nell'università di Roma, 1910-1911 (1911).

 

 

 

 

Издания