La Bulgarie et les Bulgares

Година на издаване:1899г.

Автор:Angelo de Gubernatis (1840–1913)

Библиографско описание:

De Gubernatis, Angelo

La Bulgarie et les Bulgares : Journal de voyage et etudes / Angelo de Gubernatis. - Florence : Bernard Seeber, 1899. - 337 p. : ill. ; 24 cm.

Произход:Екземплярът е без инвентарен номер и не може да се определи точно кога е постъпил във фонда на Университетската библиотека. Елипсовидният печат, “Библиотека на Висшето училище. София”, положен на титулната страница, показва, че книгата е принадлежала към основополагащия библиотечен фонд, формиран до 1903 г.