ЕКИП

Научен ръководител на прокта: проф. д-р Д. Веселинов

 

Проф. д-р Димитър Веселинов е заместник-декан на Факултета по класически и нови филологии на Софийския унивеерситет, член на Библиотечния съвет на Университетската библиотека «Св. Климент Охридски», председател на Управителния съвет на Регионалния франкофонски център за Централна и Източна Европа (Международна организация на Франкофонията). Научните му интереси са в областта на лингвокултурната археология. Автор е на монографии върху историята на обучението по френски език в България, върху глогодидактическата реконструкция на уроците по френски език, на съпоставителни изследвания върху етнокултурните представи, съавтор на двуезични речници и автор на редица публикации в областта на езиковата и образователна политика, на съпоставителното езикознание, на лингводидактиката и на културните трансфери. 

 

 

Кординатори на проекта: д-р А. Ангелова (България), д-р Стела Матутинович (Сърбия), д-р Елена Тирзиман (Румъния)