Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

Специални колекции

Фондът от “Редки и ценни издания”, организиран на колекционен принцип, включва ръкописи, старопечатни книги, периодични издания, справочници, карти и атласи, библиофилски издания на български, славянски, класически и съвременни европейски езици за периода ХІV - ХХ век. Основата на фонда е поставена от сбирката “Български старопечатни издания”, която съдържа 2453 тома книги и периодични издания. Сред тях са “Неделник” (сборник от поучения и слова за всички неделни и празнични дни в годината) на Софроний Врачански; “Буквар с различни поучения” на д-р Петър Берон; “Българска граматика” на Неофит Рилски; “Горски пътник” на Г. С. Раковски; Ботевите вестници; първото българско списание “Любословие” и др.

В състава на фонда са включени колекциите:

1. Ръкописи (ХІV-ХІХ в.)

2. Български старопечатни издания (1806–1878)

3. Чужди старопечатни, редки и ценни издания (до 1900 г.)

4. Архив на проф. Стоян Романски (уникална колекция от 380 ръкописни дипломни работи по етнография)

5. Колекция “Славика” ( ХVІ –ХІХ в.)

6. Картографски издания (до 1900 г.) и др.