Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

Структура

Университетската библиотека е единен библиотечно-информационен комплекс, състоящ се от Централна библиотека и 26 филиални библиотеки към факултети, катедри и специалности:

 • Археология
 • Нордика
 • Библиотечно-информационни науки
 • Педагогика
 • Биология
 • Славяно -византийски проучвания
 • География
 • Социални науки
 • Геология
 • Стопански науки
 • Геохимия
 • Студентска библиотека
 • Журналистика и масова комуникация
 • Теология
 • Изтокознание
 • Физика
 • История
 • Филологии
 • Класическа филология
 • Философия
 • Математика и информатика
 • Френска литература
 • Медицина
 • Химия
 • Начална и предучилищна педагогика
 • Юридическа библиотека